Browar Folga
Rezerwuj Spaceruj Kup voucher


REGULAMIN

Folga Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice, NIP: 7822500011, REGON: 301431230

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w Hotelu ,,Folga’’ wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 18:00 na 1 dzień przed upływem terminu najmu pokoju.

5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

6. Hotel ma obowiązek zapewnić: * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, * profesjonalną i uprzejmą obsługę, * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie, * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

7. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

9. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

12. Aby uruchomić elektryczność w pokoju należy włożyć kartę do pokoju do włącznika prądu. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

13. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, jeżeli gość narusza regulamin hotelu, jego zachowanie jest niewłaściwe, zakłóca spokój gości lub obsługi obiektu.

14. Rezerwacja może zostać anulowana bezkosztowo na 7 dni przed przyjazdem. W przypadku anulacji w późniejszym terminie bądź niezgłoszeniu się gościa w dniu przyjazdu, hotel obciąży gościa całą wartością rezerwacji.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane (za pobraniem) na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

16. Bezpłatny serwis, obejmujący uzupełnienie środków czystości, wymianę ręczników, wyniesienie śmieci, przysługuje gościom raz na dwa dni. Sprzątanie, obejmujące wymianę pościeli, przysługuje Gościom po siedmiu dobach od rozpoczęcia pobytu.

17. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.

18. Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

19. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą: 1 godzina to koszt 50 zł, po godzinie 15:00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

20. Parking hotelowy jest monitorowany. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę mienia pozostawionego na jego terenie.

21. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.

22. Apteczka pierwszej pomocy do Państwa dyspozycji znajduje się w recepcji.

23. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego prosimy o opuszczanie pokoju i udanie się w kierunku klatek ewakuacyjnych. Winda w czasie pożaru jest unieruchomiona.

24. Internet poprzez wifi jest dostępny na terenie całego hotelu. Dostęp do sieci z pokoi jest zabezpieczony hasłem: browarfolga2019

25. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

26. Hotel pobiera opłatę za pobyt zwierząt w wysokości 50 zł/doba.

27. Wszystkie produkty znajdujące się w minibarku podlegają opłacie. Cennik znajduje się w każdym pokoju oraz na recepcji. Przy wymeldowaniu należy podać recepcjoniście informację odnośnie pobranych produktów.

28. Ze strefy SPA mogą korzystać osoby powyżej 12. roku życia.

29. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres: recepcja@folgagryfice.pl. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług i zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

30. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.POWRÓT
Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.